MEMORANDUM OF COOPERATION

SADARBĪBAS MEMORANDS JEB X-INDUSTRIJU HAKATONA NOTEIKUMI

Vispārīgie principi

 1. X-industriju hakatonu (turpmāk - hakatons) rīko Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris.

 2. Hakatona mērķis ir veicināt nozaru dialogu, radīt jaunus IT produktus un risinājumus, padarīt nozares digitālākas, efektīvākas un eksportspējīgākas un palielināt hakatona dalībnieku biznesa prasmes.

 3. Hakatonu veido: pieteikšanās posms, publiskie un slēgtie pasākumi, mentoringa sesijas un praktiskais darbs.

 4. Hakatonā piedalās nozaru un IT uzņēmumi, kas hakatona laikā rada IT produkta vai risinājuma prototipu nozares biznesa izaicinājumam.

 5. Dalība hakatonā ir bezmaksas.
   

 

Nozaru biznesa izaicinājumi

 1. Nozares uzņēmums piesaka vienu vai vairākus savas nozares biznesa izaicinājumu(-us), ko tas vēlas atrisināt hakatona ietvaros. Hakatonam var pieteikt tādus biznesa izaicinājumus, kuru atrisināšanā var izmantot IT risinājumus.

 2. Nozares uzņēmumam ir jānodrošina kontaktpersona, kura hakatona laikā aktīvi sadarbosies ar IT uzņēmumu komandu un būs nozares eksperts prototipa izstrādes posmā.

 3. Hakatonam tiks izvēlēti ne vairāk kā 8 nozares izaicinājumi.

 4. Ar apstiprinātajiem Nozares uzņēmumiem hakatona rīkotāji sazināsies personīgi, un tie tiks iekļauti arī hakatona komunikācijas stratēģijā.

 5. Apstiprinātie Nozares uzņēmumi prezentēs savus biznesa izaicinājumus atklāšanas pasākumā, kurā IT uzņēmums izvēlēsies, ar kuriem izaicinājumiem tas vēlas strādāt.

 6. Gadījumā, ja atklāšanas pasākumā IT uzņēmums kādu nozares izaicinājumu neizvēlas, šis izaicinājums, saņemot piekrišanu no nozares uzņēmuma, tiek noglabāts hakatona arhīvā, un no tālākas dalības izstājas. Gadījumā, ja neviens no attiecīgā nozares uzņēmuma izaicinājumiem netiek izvēlēts, nozares uzņēmums, lai gan nepiedalās tālāka prototipa izstrādē, var turpināt apmeklēt hakatona klātienes mentoringa lekcijas.

 7. Ja vairāki IT uzņēmumi izvēlas vienu un to pašu izaicinājumu, Nozares uzņēmums var izvēlētiem tam vēlamo tālāko rīcību (strādāt ar vairākiem IT uzņēmumiem vienlaicīgi vai izvēlēties kādu no tiem).

 8. Nozares uzņēmums hakatonā piedalās brīvprātīgi, ar savu motivāciju un apņemas IT uzņēmumam operatīvi sniegt nepieciešamos datus, kas nepieciešami prototipa izstrādei. Ja izaicinājuma izklāstam būs nepieciešams dalīties ar komercnoslēpumu vai sensitīviem datiem, Nozares uzņēmumam tas ir jānorāda jau sākotnējā pieteikumā. Ja šādi apstākļi atklājas tikai tālākā hakatona laikā, Nozares uzņēmumam un IT uzņēmumam ir juridiski jāvienojas par šīs informācijas izmantošanu, lai turpinātu kopējo prototipa izstrādi. Ja Puses tomēr nespēj vienoties, IT uzņēmums var pēc savas izvēles turpināt attīstīt prototipu bez šīs informācijas vai izvēlēties citu izaicinājumu.

 9. Piedaloties hakatonā, Nozares uzņēmumi apņemas strādāt godīgas konkurences apstākļos un ziņot, ja hakatonā tiek novēroti pārkāpumi.
   

 

IT uzņēmumu komandas

 1. IT uzņēmums hakatonam piesaka savu komandu, kas pārstāv dažādas prasmes kā, piemēram, programmēšana, biznesa attīstība, mārketings, pārdošana, dizains u.c. un kas hakatona ietvaros uzņemas aktīvi iesaistīties Nozares uzņēmuma iesniegtā izaicinājuma prototipa izstrādē.

 2. IT uzņēmuma komandu var veidot gan profesionāļi, kuri uzņēmumā strādā gan pie kopējiem projektiem, gan arī tā var būt sakomplektēta no vairākām uzņēmuma iekšējām komandām. Tās dalībnieku skaits ir 3-5.

 3. IT uzņēmums hakatonam var pieteikt vienu vai vairākas komandas.

 4. Nozares uzņēmuma pārstāvis hakatona laikā kļūst par daļu no komandas.

 5. IT uzņēmuma komanda prezentē izstrādāto prototipu noslēguma pasākumā Nozares uzņēmumiem un hakatona žūrijai.

 6. IT uzņēmuma komanda hakatonā piedalās brīvprātīgi, ar savu motivāciju pilnveidoties un radīt jaunus produktus nozarēm.

 7. Piedaloties hakatonā, IT uzņēmuma komanda apņemas strādāt godīgas konkurences apstākļos un ziņot, ja hakatonā tiek novēroti pārkāpumi.
   

 

Produkta/ risinājuma prototips

 1. Prototipu izstrādā IT uzņēmuma komanda kopā ar Nozares uzņēmumu.

 2. Nozares uzņēmumam hakatona beigās nav pienākums iegādāties IT uzņēmuma komandas izstrādāto prototipu. Šajā gadījumā īpašumtiesības uz prototipu paliek IT komandai.

 3. Hakatonā radītais prototips pieder tam IT uzņēmumam, kura komanda to izstrādā, izņemot tos gadījumus, kad, savstarpēji rakstiski vienojoties, abas puses nolemj par citu sadarbības modeli.
   

 

Publicitāte

Piesakoties hakatonam, Nozares uzņēmums, IT uzņēmums un visi pārējie hakatona dalībnieki apliecina neatsaucamu piekrišanu, ka mārketinga un komunikācijas vajadzībām hakatons tiks filmēts, fotografēts un ka informācija par viņiem var tikt  ievietota sociālajos medijos, preses relīzēs un hakatona mājaslapā.
 

 

Kontakti

Hakatona atbildīgā projekta vadītāja ir Inese Mūrniece, inese.murniece@itbaltic.com, 26180773